Varnsdorf a Liberec

8. května 2020 / od 0 hod.

8. května – Varnsdorf a Liberec
(Varnsdorf – p. Bureš, p. Trojan, Liberec – Botanická zahrada, Brandýs n. L. – p. Kučerová)
Cena zájezdu: cca 350–400 Kč – upřesnění podmínek najdou přihlášení v informačním dopise. Cena je předběžná, za předpokladu plného obsazení autobusu a budou upřesněny podle účasti.
Přihlášky, prosím, směrujte do 31. ledna 2020 na email. adresu: mir.noskova@centrum.cz.
Jen ve výjimečných případech, kdy zájemce tuto možnost nemá, písemně na adresu: Miroslava Nosková, Nevanova 1074, 163 00 Praha 6,
nebo též výjimečně telefonicky mobil: 73 70 57 561.
U těch, kteří se přihlásí emailem, bude zaslán stejnou cestou i informační dopis.
Uvádějte, zda se jedná o člena nebo nečlena KSP a nezapomínejte také uvádět zpáteční adresu a telefonní spojení.
Na výroční schůzi KSP nebo do 15. března 2020 obdržíte dopis s bližšími informacemi.
Děkujeme a těšíme se na shledanou na zájezdech.

Rubrika: Zájezdy