Přílohou zimního čísla Skalniček je také nový průkaz člena Klubu skalničkářů Praha pro rok 2018. V případě, že průkaz v zásilce nenajdete, nebudou Vám zaslány již jarní Skalničky 2018, ani nebudete mít možnost využívat dalších výhod člena KSP. Zasláním nového průkazu máte také potvrzeno, že jste zaplatili příspěvky pro rok 2018.
Pokud jste příspěvky uhradili a průkaz na Vaše jméno v zásilce nemáte, obraťte se na hospodářku KSP I. Novákovou.