Nové Stanovy Klubu skalničkářů Praha jsou připraveny k projednání a schválení na členské schůzi Klubu skalničkářů Praha konané dne 21. února 2015 již tradičně v Muzeu Policie ČR.