Vzhledem k současné covidové situaci KSP
nebude v r. 2021 organizovat žádné tuzemské zájezdy.