Výroční členská schůze Klubu skalničkářů Praha se uskuteční v sobotu 24. února 2018 již tradičně v Muzeu Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2 od 9,00 hodin do cca 15,00 hodin. Na programu bude mj. zpráva o činnosti, hospodaření a revizní zpráva. Důležitým bodem programu bude volba členů výboru na další dvouleté funkční období. Po ocenění nejlepších vystavovatelů a brigádníků bude následovat přednáška Zdeňka Řeháčka.