Z důvodu zkrácení výstavy se brigáda přesouvá z 5. 4. na 4. 4. od 9,30 hod.