Úvod

Klub skalničkářů Praha, z. s. je zájmová organizace, která sdružuje zájemce o poznávání horské květeny a pěstitele skalniček, hajních a vodních rostlin a zakrslých dřevin. V současnosti je nejpočetnějším skalničkářským klubem v republice s téměř 600 členy, z toho desetina jsou členové zahraniční.
Klub skalničkářů Praha, z. s. (KSP) je dobrovolný svazek členů zapsaný ve spolkovém rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. Jeho posláním je přispívat ke kvalifikovanému rozvoji pěstování a poznávání skalniček a dalších rostlin a získané poznatky využívat při tvorbě životního prostředí.
Z činností KSP jsou veřejnosti nejznámější výstavy pořádané třikrát do roka v Praze na Karlově náměstí v areálu dvou zahrad mezi Faustovým domem a kostelem sv. Jana Na Skalce.
KSP pravidelně pořádá přednášky se skalničkářskou tématikou z domova i ze světa.
Významnou činností klubu je vydávání čtvrtletníku – časopisu Skalničky, který je rozesílán členům i zájemcům do celého světa. Jeho součástí je klubový Zpravodaj a pro zahraniční čtenáře je vložen jeho stručný obsah v anglickém jazyce. KSP vydává nepravidelně odborné publikace – členské prémie. Pro členy je k dispozici dobře vybavená odborná knihovna.
Každoročně probíhá za přispění zahraničních členů pravidelná klubová výměna semen rostlin. Zájemci si mohou vybírat z více než 1.500 druhů semen.
KSP pořádá každoročně domácí i zahraniční zájezdy a několikadenní setkání členů v různých místech Čech, Moravy a Slezska s přednáškami a poznáváním konkrétní lokality.
Zástupci KSP se účastní každoročního setkání českých a slovenských skalničkářských klubů.
Většina akcí KSP je otevřena i pro širokou veřejnost.

 

Aktuality

Tradiční přednáškový víkend ve dnech 6.– 8. října 2017 v hotelu Skalský Dvůr na Vysočině (obec Lísek) nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Program bude zahájen v pátek 6. října. Účastníci budou očekáváni v době od 14 do 18 hod. Program soboty a neděle tj. 7.– 8. října bude jako vždy věnován přednáškám, prodeji rostlin a vzájemným diskuzím.

Závazné přihlášky do termínu 31. srpna 2017 na tel.: +420 737346681,
nebo e-mail adresu –  jirka.saxi@post.cz

Více informací zde

V letošním roce při květnové výstavě odevzdali návštěvníci 204 platných lístků soutěže o nejoblíbenější rostlinu. Letošní soutěž byla velice úspěšná pro pana Jakuba Krulicha. Jeho dvě rostliny ocenili návštěvníci nejvyšším počtem hlasů. Vítězem soutěže je Cornus canadensis, který dostal 18 hlasů, na druhém místě se umístila Aquilegia vulgaris ‚Winky Double Red and White‘, které dali návštěvníci 11 hlasů. Na třetím místě se shodně umístily dvě rostliny se stejným počtem 10 hlasů. Byly to: Iris elegantissima pěstitelky Ing. Dany Stádníkové a Rhododendron yakushimanum ‚Cantilena‘ pana Karla Rubeše.

Dne 5. června 2017 byl předsedou klubu za dozoru dalších členů výboru vylosován lístek výherce Ceny návštěvníka. Výherkyní je paní Jana Černotová z Frýdku Místku, která získává poukázku v hodnotě 500,- Kč na nákup rostlin při podzimní výstavě.  Blahopřejeme!

Největší klubová výstava skalniček, hájních rostlin, azalek a rododendronů, dřevin a jiných často velmi vzácných a málo pěstovaných rostlin. Součástí této výstavy je soutěž o Cenu návštěvníka. Možnost nákupu přebytků ze zahrad našich členů. Poradenská služba.