Úvod

Klub skalničkářů Praha, z. s. je zájmová organizace, která sdružuje zájemce o poznávání horské květeny a pěstitele skalniček, hajních a vodních rostlin a zakrslých dřevin. V současnosti je nejpočetnějším skalničkářským klubem v republice s téměř 600 členy, z toho desetina jsou členové zahraniční.
Klub skalničkářů Praha, z. s. (KSP) je dobrovolný svazek členů zapsaný ve spolkovém rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. Jeho posláním je přispívat ke kvalifikovanému rozvoji pěstování a poznávání skalniček a dalších rostlin a získané poznatky využívat při tvorbě životního prostředí.
Z činností KSP jsou veřejnosti nejznámější výstavy pořádané třikrát do roka v Praze na Karlově náměstí v areálu dvou zahrad mezi Faustovým domem a kostelem sv. Jana Na Skalce.
KSP pravidelně pořádá přednášky se skalničkářskou tématikou z domova i ze světa.
Významnou činností klubu je vydávání čtvrtletníku – časopisu Skalničky, který je rozesílán členům i zájemcům do celého světa. Jeho součástí je klubový Zpravodaj a pro zahraniční čtenáře je vložen jeho stručný obsah v anglickém jazyce. KSP vydává nepravidelně odborné publikace – členské prémie. Pro členy je k dispozici dobře vybavená odborná knihovna.
Každoročně probíhá za přispění zahraničních členů pravidelná klubová výměna semen rostlin. Zájemci si mohou vybírat z více než 1.500 druhů semen.
KSP pořádá každoročně domácí i zahraniční zájezdy a několikadenní setkání členů v různých místech Čech, Moravy a Slezska s přednáškami a poznáváním konkrétní lokality.
Zástupci KSP se účastní každoročního setkání českých a slovenských skalničkářských klubů.
Většina akcí KSP je otevřena i pro širokou veřejnost.

 

Aktuality

Vážené členky a členové KSP,
končící léto je signálem blížícího se zahájení procesu dalšího ročníku výměny semen. Nejprve chci ještě jednou prostřednictvím časopisu poděkovat všem loňským dárcům za dodaná semena a za to, že se tak velkou měrou zasloužili o výměnu semen našeho klubu. Doufám, že i letos všichni pilně sbírali semínka pro výměnu, pokud jim to letošní povětrnostní podmínky dovolily a semena se vytvořila. Semena je možno zasílat do konce října, ale pokud někdo ještě nestačil semena zpracovat, po dohodě je možný i pozdější termín. Semena zasílejte na adresu Ing. Dana Stádníková, Gončarenkova 40, Praha 4- Braník, 147 00.

Pravidla pro výměnu semen jsou definovaná každoročně v Indexu Seminum, nicméně ten aktuální Index dostáváte do ruky až v době, kdy jsou Vámi zaslaná semena již zpracovaná. Pro rozšíření okruhu dárců a zkvalitnění výměny uvádím předem pro všechny potenciální dárce semen, tedy pro všechny členy KSP, hlavní pravidla a současně i prosby pro zasílání semen:

  1. Zasílat semena správně botanicky určených rostlin, pokud možno pěstitelsky atraktivních, bez plev, kamínků, atp. Pozor, u některých rostlin se i zkušeným skalničkářům stane, že si mysleli, že posílají semena, ale poslali bohužel jen plevy. Například se to stává u semen rostlin rodu Acantholimon, Anemone, Armeria, Centaurea atp.
  2. Do výměny je třeba zasílat pouze semena zdravých rostlin, bez parazitů, hub atp. Vyčištěná semena udržovat v suchu a chladnu. Některé zásilky loni došly uvnitř silně navlhlé.
  3. Semena před odesláním je třeba abecedně seřadit podle názvů rostlin a vytvořit jejich očíslovaný abecední seznam, doplnit ho svojí adresou a  přiložit k semenům do obálky. Seznam před odesláním zkontrolovat se skutečně zasílanými položkami. Současně, pokud je to možné, seznam poslat v elektronické podobě (nejlépe v MS EXCEL) na emailovou adresu dstadnik@centrum.cz. Budeme mít lehčí práci s Indexem semen, zejména při rozsáhlejší zásilce. 
  4. Semena, dozrávající později, lze zaslat dodatečně (nejpozději do 5. 12.), je však nutné zapsat položku do Vašeho seznamu. V loňském roce se stalo, že položky uvedené v seznamu zaslaném dříve, pak dárce neposlal. Toho se prosím vyvarujte, je to velký problém zejména u atraktivních položek.
  5. Dárcem s nárokem na objednávku 25 druhů semen (oproti 15, na které má nárok každý člen KSP) se stává ten, kdo zašle minimálně 10 druhů semen. Ctí každého z nás by mělo být, aby těch 10 druhů bylo kvalitních. Darovat semena však může každý, třeba jen jednu položku, ale bez nároku na větší odběr semen.
  6. Názvy semen od všech dárců se zpracovávají do celkového abecedního seznamu, který je základem pro Index Seminum. Některá jména Vámi zaslaných semen rostlin ještě ověřujeme, např. zkomolená jména. Každou Vámi zaslanou položku, tedy Váš původní pytlíček, pak popisujeme číslem dárce a pořadovým číslem podle celkového seznamu. Takto označené pytlíčky zakládáme do speciálně upravených krabic. Na základě poptávky pak z těchto krabic jednotlivé pytlíky vybíráme, semena sáčkujeme do průhledných pytlíčků a zakládáme je do speciálních (pro KSP již dříve vyrobených) bedniček. Z těch je pak na základě Vaší objednávky vybíráme, kompletujeme objednávku a rozesíláme.
    Prosíme Vás o zachování max. rozměru Vámi zasílaných pytlíčků, protože jinak je musíme různě zmenšovat či semena přesáčkovávat, abychom je dostali do připravených fochů krabic. Pytlíčky s běžným počtem a velikostí semen by měly mít přibližnou velikost 55 mm x 60 mm. Pokud budou obaly větší, dodržujte prosím jeden z rozměrů do 55 mm. Samozřejmě, pokud jsou semena veliká nebo je jich hodně a pytlík se nedá na požadovaný rozměr zmenšit, je zakládán do podružné řady ve velkých papírových krabicích, což občas zdržuje, ale jinak to nejde. Pomůcky, které má KSP k dispozici vyžadují respektovat určitá pravidla, za což Vám velice děkujeme. Velmi nám tím usnadníte naši práci.
  7. A ještě k tomu počtu semen. Minimálně bychom měli z darovaných semen udělat alespoň jednu porci, tj. minimálně zaslat několik semen od jednoho druhu.

Tradiční přednáškový víkend ve dnech 6.– 8. října 2017 v hotelu Skalský Dvůr na Vysočině (obec Lísek) nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Program bude zahájen v pátek 6. října. Účastníci budou očekáváni v době od 14 do 18 hod. Program soboty a neděle tj. 7.– 8. října bude jako vždy věnován přednáškám, prodeji rostlin a vzájemným diskuzím.

Závazné přihlášky do termínu 31. srpna 2017 na tel.: +420 737346681,
nebo e-mail adresu –  jirka.saxi@post.cz

Více informací zde

V letošním roce při květnové výstavě odevzdali návštěvníci 204 platných lístků soutěže o nejoblíbenější rostlinu. Letošní soutěž byla velice úspěšná pro pana Jakuba Krulicha. Jeho dvě rostliny ocenili návštěvníci nejvyšším počtem hlasů. Vítězem soutěže je Cornus canadensis, který dostal 18 hlasů, na druhém místě se umístila Aquilegia vulgaris ‚Winky Double Red and White‘, které dali návštěvníci 11 hlasů. Na třetím místě se shodně umístily dvě rostliny se stejným počtem 10 hlasů. Byly to: Iris elegantissima pěstitelky Ing. Dany Stádníkové a Rhododendron yakushimanum ‚Cantilena‘ pana Karla Rubeše.

Dne 5. června 2017 byl předsedou klubu za dozoru dalších členů výboru vylosován lístek výherce Ceny návštěvníka. Výherkyní je paní Jana Černotová z Frýdku Místku, která získává poukázku v hodnotě 500,- Kč na nákup rostlin při podzimní výstavě.  Blahopřejeme!