Klub skalničkářů Praha Vám předkládá Index seminum – seznam semen rostlin pro rok 2023 – 2024 (Index).

Tento seznam obsahuje přehled semen, která nabízejí do výměny členové našeho klubu.

Děkujeme všem, kteří zaslali semena k výměně. Umožnili tak dalším skalničkářům rozšířit si sortiment pěstovaných rostlin.

Jako každoročně jsme ověřili jména všech Vámi dodaných položek za pomoci dostupné literatury a internetu. Zřetelné zkomoleniny jsme opravili, neověřitelná jména jsme v Indexu ponechali bez úprav a označili znaménkem +. A opět žádáme dárce, aby si zkontrolovali názvy rostlin, jejichž semena dávají do výměny, aby se chyby v příštích výměnách již neopakovaly! Bohužel i letos se opět vyskytly stejné chyby, nejen pravopisné, ale i věcné, které byly opravovány v seznamech darovaných semen již v minulých letech. Pokud nesouhlasíte s opravou, napište nám důvod, proč na svém názoru trváte!
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří zaslali čitelný seznam darovaných semen v abecedním pořadí. Ještě větší poděkování patří těm, kteří seznam poslali elektronicky. Tato – pro Vás jistě maličkost – nám velmi usnadnila zpracování Indexu na počítači. Pro zdárný průběh výměny je třeba dodržovat termíny pro zasílání semen. Pokyny jsou každoročně zveřejňovány v podzimním čísle Skalniček.
Pro příští rok bychom opět přivítali zasílání seznamů elektronicky, nejlépe v programu Excel.
Pozn.: Pokud číslujete položky, uvádějte pořadové číslice do samostatného sloupečku.
Jména dárců, resp. jejich čísla podle pořadí jak došly zásilky, jsou již tradičně uvedena za latinským názvem rostliny.

Index_SEMINUM-2023-2024 ke stažení v PDF

Nejbližší akce

Nadcházející události

Aktuální skalničky