Přihláška

Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím zašlete na adresu KSP.
Formulář ke stažení (přihlášku můžete vyplnit v PDF prohlížeči).

Informace o členských příspěvcích

Členské příspěvky:

Člen z České republiky 400,- Kč /rok.
Studující do 25 let a důchodce nad 75 let 200,- Kč/rok.
Druhý člen rodiny bez nároku na další časopis 20,- Kč/rok.
Člen ze Slovenské republiky 700,- Kč/rok.
Ostatní země 40,- €  /nebo 1.000,- Kč/ – zahrnuje poplatek za výměnu semen (1 kolekci). Za druhého člena rodiny 5,- € /nebo 150,- Kč/ bez nároku na další časopis a na další kolekci z výměny semen.

Další členské výhody:

Časopis Skalničky, včetně klubového Zpravodaje  4x ročně – zdarma.
Klubové výstavy – snížené vstupné.
Výměna semen (1x ročně)  poplatek za 1 kolekci /členové ČR 100 Kč, SR 150 Kč/.
Přednášky (až 5x ročně) vstupné 20,- Kč za osobu.
Tuzemské a zahraniční zájezdy /cena podle místa konání/.
Klubové setkání – dvou až třídenní víkend v ČR /cena podle místa konání/.
Publikace (členské prémie) – při vydání zdarma, popř. za členskou cenu.
Zapůjčení publikací z knihovny – zdarma.