Klub Skalničkářů PrahaSkalničkářské kluby

Adresa: Klub skalničkářů Praha, Maříkova 5, 162 00 Praha 6
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 6, Křenova 7, č. účtu: 169508379/0800
IBAN: CZ93 0800 0000 0001 6950 8379

e-mail: info@skalnickari.cz
web:     https://skalnickari.cz
facebook:     Klub skalničkářů Praha

Předseda: Ing. Vojtěch Holubec, CSc.
tel.: 731 587 826, e-mail: vojtech.holubec@tiscali.cz

Jednatelka: Irena Sokolová
tel.: 777 310 543, e-mail: sokolova.i@centrum.cz

Hospodářka: Ivana Nováková
tel.: 606 369 172, e-mail: ivcanovakova@seznam.cz

Vedoucí prodejní komise: Milan Halada
tel.: 734 404 686,  e-mail: milanhalada@seznam.cz

Přednášky: funkce není obsazena
tel.: –  e-mail: –

Zahraniční zájezdy: Alena Vnoučková
tel.: 775 209 180

Tuzemské zájezdy: Miroslava Nosková
tel.: 725 020 083

Šéfredaktor časopisu Skalničky: Zdeněk Zvolánek
tel.: 721 262 120, e-mail: zzkarlik@gmail.com

Vedoucí výměny semen: Ing. Dana Stádníková
tel.: 602 222 586, e-mail: dstadnik@centrum.cz

Knihovna:  Miloslava Zárubová
tel.: 721 031 029, e-mail: miloslava.zarubova@centrum.cz

Správce facebooku: Kateřina Papoušková
tel.: 723 625 454,  e-mail:  katerina.papouskova@seznam.cz

Redaktor webu: funkce není obsazena

Propagace: Eva Kolmanová
tel.: 602 631 092,  e-mail: eki@volny.cz

Nejbližší akce

Aktuální skalničky