Úvod


Klub skalničkářů Praha, z. s. je zájmová organizace sdružující pěstitele skalniček, hajních a vodních rostlin a zakrslých dřevin a zájemce o poznávání horské květeny.
V současnosti je nejpočetnějším skalničkářským klubem v republice s téměř 600 členy, z toho desetina jsou členové zahraniční.

 Klub skalničkářů Praha, z. s. (KSP) je dobrovolný spolek členů zapsaný ve spolkovém rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. Jeho posláním je přispívat ke kvalifikovanému rozvoji pěstování a poznávání skalniček a dalších rostlin a získané poznatky využívat při tvorbě životního prostředí.

Činnost Klubu skalničkářů Praha je velmi různorodá a většina akcí je otevřena i pro širokou veřejnost.

 • laické i odborné veřejnosti jsou nejznámější výstavy pořádané třikrát do roka v Praze na Karlově náměstí v areálu dvou zahrad mezi Faustovým domem a kostelem sv. Jana Na Skalce.
  – v době výstav je celý areál dostupný a jsou zde k vidění exponáty zapůjčené členy Klubu (označené štítkem), které jsou hodnoceny návštěvníky výstavy i odbornou porotou
  – o
   areál členové KSP pečují celoročně formou brigád
 • pravidelně pořádá přednášky se skalničkářskou tématikou z domova i ze světa
 •  významnou činností Klubu je vydávání čtvrtletníku – časopis „Skalničky„, který je rozesílán členům i zájemcům do celého světa; součástí je klubový Zpravodaj a pro zahraniční čtenáře je vložen jeho stručný obsah v anglickém jazyce
 • nepravidelně vydává odborné publikace – členské prémie; pro členy je k dispozici dobře vybavená odborná knihovna
 • každoročně probíhá pravidelná klubová výměna semen rostlin; zájemci si mohou vybírat z více než 1.500 druhů semen (příspěvky členů KSP)
 • pořádá domácí i zahraniční zájezdy a setkání členů v různých místech Čech, Moravy a Slezska s přednáškami a poznáváním konkrétní lokality

   Zástupci KSP se účastní každoročního setkání českých a slovenských skalničkářských klubů.

  Aktuality

  Po covidových omezeních Klub Skalničkářů Praha obnovuje pořádání podzimního „Skalničkářského víkendu“.
  Podařilo se najít levnější hotel, než je uvedeno v pozvánce ve Skalničkách, takže oznamujeme změnu:
  Setkání se uskuteční v termínu 25.–27. 10. 2024 v Želivě v hotelu Na Kocandě. 
  Více …

  Veškeré pokyny k objednání semen najdete v Indexu Seminum 2023-2024, který byl rozeslán poštou všem členům KSP společně se Skalničkami, zima 2023.
  Formulář pro elektronické objednání najdete v rubrice Výměna semen.

  Změna času začátku brigády 29.8.2023 a to již od 9:30 hod.

  Nejbližší akce

  Aktuální skalničky