Úvod

Klub skalničkářů Praha, z. s. je zájmová organizace, která sdružuje zájemce o poznávání horské květeny a pěstitele skalniček, hajních a vodních rostlin a zakrslých dřevin. V současnosti je nejpočetnějším skalničkářským klubem v republice s téměř 600 členy, z toho desetina jsou členové zahraniční.
Klub skalničkářů Praha, z. s. (KSP) je dobrovolný svazek členů zapsaný ve spolkovém rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. Jeho posláním je přispívat ke kvalifikovanému rozvoji pěstování a poznávání skalniček a dalších rostlin a získané poznatky využívat při tvorbě životního prostředí.
Z činností KSP jsou veřejnosti nejznámější výstavy pořádané třikrát do roka v Praze na Karlově náměstí v areálu dvou zahrad mezi Faustovým domem a kostelem sv. Jana Na Skalce.
KSP pravidelně pořádá přednášky se skalničkářskou tématikou z domova i ze světa.
Významnou činností klubu je vydávání čtvrtletníku – časopisu Skalničky, který je rozesílán členům i zájemcům do celého světa. Jeho součástí je klubový Zpravodaj a pro zahraniční čtenáře je vložen jeho stručný obsah v anglickém jazyce. KSP vydává nepravidelně odborné publikace – členské prémie. Pro členy je k dispozici dobře vybavená odborná knihovna.
Každoročně probíhá za přispění zahraničních členů pravidelná klubová výměna semen rostlin. Zájemci si mohou vybírat z více než 1.500 druhů semen.
KSP pořádá každoročně domácí i zahraniční zájezdy a několikadenní setkání členů v různých místech Čech, Moravy a Slezska s přednáškami a poznáváním konkrétní lokality.
Zástupci KSP se účastní každoročního setkání českých a slovenských skalničkářských klubů.
Většina akcí KSP je otevřena i pro širokou veřejnost.

 

Aktuality

I přes nepřízeň počasí bude v neděli 18. března zahájena výstava nejranějších skalniček. Výstava je otevřena denně od 9,00 do 18, 00 hodin až do pátku 30. března 2018.

Výroční členská schůze Klubu skalničkářů Praha se uskuteční v sobotu 24. února 2018 již tradičně v Muzeu Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2 od 9,00 hodin do cca 15,00 hodin. Na programu bude mj. zpráva o činnosti, hospodaření a revizní zpráva. Důležitým bodem programu bude volba členů výboru na další dvouleté funkční období. Po ocenění nejlepších vystavovatelů a brigádníků bude následovat přednáška Zdeňka Řeháčka.

Přílohou zimního čísla Skalniček je také nový průkaz člena Klubu skalničkářů Praha pro rok 2018. V případě, že průkaz v zásilce nenajdete, nebudou Vám zaslány již jarní Skalničky 2018, ani nebudete mít možnost využívat dalších výhod člena KSP. Zasláním nového průkazu máte také potvrzeno, že jste zaplatili příspěvky pro rok 2018.
Pokud jste příspěvky uhradili a průkaz na Vaše jméno v zásilce nemáte, obraťte se na hospodářku KSP I. Novákovou.