Úvod


Klub skalničkářů Praha, z. s. je zájmová organizace sdružující pěstitele skalniček, hajních a vodních rostlin a zakrslých dřevin a zájemce o poznávání horské květeny.
V současnosti je nejpočetnějším skalničkářským klubem v republice s téměř 600 členy, z toho desetina jsou členové zahraniční.

 Klub skalničkářů Praha, z. s. (KSP) je dobrovolný spolek členů zapsaný ve spolkovém rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. Jeho posláním je přispívat ke kvalifikovanému rozvoji pěstování a poznávání skalniček a dalších rostlin a získané poznatky využívat při tvorbě životního prostředí.

Činnost Klubu skalničkářů Praha je velmi různorodá a většina akcí je otevřena i pro širokou veřejnost.

 • laické i odborné veřejnosti jsou nejznámější výstavy pořádané třikrát do roka v Praze na Karlově náměstí v areálu dvou zahrad mezi Faustovým domem a kostelem sv. Jana Na Skalce.
  – v době výstav je celý areál dostupný a jsou zde k vidění exponáty zapůjčené členy Klubu (označené štítkem), které jsou hodnoceny návštěvníky výstavy i odbornou porotou
  – o
   areál členové KSP pečují celoročně formou brigád
 • pravidelně pořádá přednášky se skalničkářskou tématikou z domova i ze světa
 •  významnou činností Klubu je vydávání čtvrtletníku – časopis „Skalničky„, který je rozesílán členům i zájemcům do celého světa; součástí je klubový Zpravodaj a pro zahraniční čtenáře je vložen jeho stručný obsah v anglickém jazyce
 • nepravidelně vydává odborné publikace – členské prémie; pro členy je k dispozici dobře vybavená odborná knihovna
 • každoročně probíhá pravidelná klubová výměna semen rostlin; zájemci si mohou vybírat z více než 1.500 druhů semen (příspěvky členů KSP)
 • pořádá domácí i zahraniční zájezdy a setkání členů v různých místech Čech, Moravy a Slezska s přednáškami a poznáváním konkrétní lokality

   Zástupci KSP se účastní každoročního setkání českých a slovenských skalničkářských klubů.

  Aktuality

  Každoroční soutěž „Cena návštěvníka“ pořádaná v rámci Májové výstavy byla vyhodnocena:
  1. místo – Physoplexis comosa – ing. Dany Stádníkové – 98 hlasů
  2. místo – Rhodohypoxis baurii 'Red' – ing. Petra Antonína – 48 hlasů
  3. místo – Rhododendron 'Belami' – Marcely a ing. Josefa Süssmilchových – 30 hlasů

  Celkem bylo odevzdáno 766 hlasovacích lístků. Výherkyní se stala paní Magda Šeminská z Prahy, které bude zaslán Poukaz ve výši 500 Kč na nákup libovolných rostlin na naší podzimní výstavě skalniček, ve dnech 2.–13. 9. 2024.

   

  Po covidových omezeních Klub Skalničkářů Praha obnovuje pořádání podzimního „Skalničkářského víkendu“.
  Podařilo se najít levnější hotel, než je uvedeno v pozvánce ve Skalničkách, takže oznamujeme změnu:
  Setkání se uskuteční v termínu 25.–27. 10. 2024 v Želivě v hotelu Na Kocandě. 
  Více …

  Veškeré pokyny k objednání semen najdete v Indexu Seminum 2023-2024, který byl rozeslán poštou všem členům KSP společně se Skalničkami, zima 2023.
  Formulář pro elektronické objednání najdete v rubrice Výměna semen.

  Nejbližší akce

  Aktuální skalničky