Přednáška Ing. Milan Prášil, CSc – Nejen o cibulkách,
která se měla konat dne 14. dubna 2021 od 17 hod.
bude přesunuta do podzimního cyklu.